ρυπαίνει η κεντρική θέρμανση;

ΡΥΠΑΙΝΕΙ H ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ;

Όπως και σε κάθε άλλη λειτουργία στην οποία υπάρχει καύση, το πετρέλαιο που καίγεται εκπέμπει στην ατμόσφαιρα καυσαέρια που περιέχουν κυρίως αιθάλη, διοξείδιο του θειου (SO2), οξείδια του αζώτου (ΝΟΧ), μονοξείδιο του άνθρακα , Υδρογονάνθρακες (HC) ουσίες δηλαδή που δημιουργούν ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Ποσό σημαντική είναι η ρύπανση από τις κεντρικές θερμάνσεις;
Πολύ. Κάθε μήνα καίγονται στους καυστήρες των πολυκατοικιών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης περίπου 750.000 λίτρα πετρέλαιο.
Αν σκεφτούμε ότι η καύση αυτή γίνεται σένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, μόνο 5 μηνών και σ' ένα περιορισμένο γεωγραφικό χώρο, μέσα στην πόλη όπου ζούμε και εργαζόμαστε εμείς και η οικογένεια μας.
Από μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έκαναν οι υπηρεσίες περιβάλλοντος της πόλης μας, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το χειμώνα, σε ορισμένες περιοχές, εξαιτίας της κεντρικής θέρμανσης, η ατμοσφαιρική ρύπανση από καπνό και διοξείδιο του θειου (SO2) αυξάνεται, σημαντικά, σε σχέση με το καλοκαίρι.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τη ρύπανση ;
Τα ιδιαιτέρα υψηλά ποσοστά καπνού και άλλων ρύπων, που εκπέμπει κατά τη λειτουργία της μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, οφείλονται στην ατελή καύση του πετρελαίου, στο σύστημα καυστήρα –λέβητα –καπνοδόχου.
Η ατελής καύση μπορεί να οφείλεται σε διαφόρους παράγοντες κυρίως, όμως οφείλεται στην έλλειψη σωστής και τακτικής συντήρησης ρύθμισης του συστήματος καυστήρα-λέβητα- καπνοδόχου.
Η καλά μονωμένη καπνοδόχος βοηθά στον καλύτερο ελκυσμό, δηλαδή στην καλύτερη διάχυση των καυσαερίων στο περιβάλλον και στην αποφυγή υγροποίησης τους που δημιουργεί προβλήματα σκουριάς και κιτρίνισμα στον χώρο γύρω από την καμινάδα.

Μειώνοντας τη ρύπανση έχουμε οικονομική ωφέλεια
Καθοριστική παράμετρος της καλής λειτουργίας μιας εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης είναι ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης. Τι είναι όμως ο βαθμός απόδοσης; Σε μια ορισμένη ποσότητα πετρελαίου, που καταναλώνουμε, αντιστοιχεί παραγωγή μιας μέγιστης ποσότητας θερμότητας, που μεταφέρεται στο νερό του λέβητα. Στην πράξη, το σύστημα καυστήρα –λέβητα ποτέ δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ολόκληρη αυτή τη θερμογόνα δύναμη του πετρελαίου. Εκμεταλλεύεται μόνο ένα ποσοστό. Το ποσοστό αυτό λέγεται βαθμός απόδοσης.