περιβάλλον και οφέλη


ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Όλοι από την επιστημονικοί κοινότητα που ασχολούνται με τις αλλαγές του κλίματος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μας ενημερώνουν, πως θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Για αυτό επειδή η δική σας καμινάδα είναι δική σας ευθύνη να καλείτε πάντα αδειούχο συντηρητή καυστήρων για την συντήρηση των μηχανημάτων τις κεντρικής θέρμανσης, και να ζητάτε πάντα το φύλλο συντήρησης και ρύθμισης όπου αναγράφονται η εκπομπές καυσαερίων που εκπέμπει η δική σας καμινάδα.

Γιατί το περιβάλλον πρέπει να μείνει καθαρό για τα παιδιά σας όπως και εκείνα να μεριμνήσουν για τα παιδιά τους. Όλοι πρέπει να αφήσουμε κληρονομιά στους νεότερους που έρχονται ένα καθαρό περιβάλλον γιατί και εκείνοι έχουν δικαίωμα στην ζωή.

Οι συντηρητές καυστήρων είναι ευαισθητοποιημένοι και φύλακες του περιβάλλοντος στο πλαίσιο τις εργασίας τους.
 

Περιβάλλον είμαστε εμείς... Είναι η ζωή μας... Είναι υποθήκη για την ζωή των παιδιών μας...
 


 


Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ      

Συγκέντρωση CO στον αέρα Παρενέργειες και χρόνος εισπνοής
9 ppm (0,0009%) Μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση
σε κατοικήσιμο χώρο.
35 ppm (0,0035%) Προτεινόμενη μέγιστη επιτρεπτή
Συγκέντρωση.
200 ppm (0,02%) Ελαφριοί πονοκέφαλοι,
κόπωση ζαλάδες, ναυτία
(μετά από 2-3 ώρες).
800 ppm (0,08%) Ζαλάδες, ναυτία και σπασμοί
μετά από 45 λεπτά, αναισθησία,
θάνατος σε 2-3 ώρες.
1600 ppm (0,016%) Πονοκέφαλοι, ζαλάδες
και ναυτία μέχρι 20 λεπτά,
θάνατος σε 1 ώρα.
3200 ppm (0,32%) Πονοκέφαλοι, ζαλάδες
και ναυτία σε 10 λεπτά,
θάνατος σε 30 λεπτά.
6400 ppm (0,64%) Πονοκέφαλοι, ζαλάδες
και ναυτία σε 1-2 λεπτά,
θάνατος σε 10-15 λεπτά.
Αποτελέσματα μετρήσεων Αμερικανικού πανεπιστημίου

 

Οφέλη και Προστασία του Περιβάλλοντος
 

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Εκπεμπόμενοι ρύποι σε σχέση με άλλα καύσιμα κατά την καύση σε μονάδα ατμοπαραγωγής σε mg/MJ εισαγόμενης θερμότητας καυσίμου:
 

Τύπος καυσίμου  Σωματίδια Οξείδια του Αζώτου Διοξείδιο του Θείου Μονοξείδιο του Άνθρακα   Υδρογονάνθρακες
Κάρβουνο 1.092   387  2.450  13 
Μαζούτ 96  170  1.400  14 
Ντήζελ  100  220  16 
Φ.Α.  100  0,3  17 
Πηγή: Συμπλήρωμα Α στον «Κατάλογο των Εκπεμπόμενων στον Αέρα Ρυπαντών», Οκτώβριος 1986, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ