ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ


 

Ε.Δ.Α. Θεσσ  (Εταιρεία διανομής αερίου) www.edathess.gr
Ινστιτούτο Καταναλωτών

www.inka.org.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
Ρυθμιστική Αρχή Ενεργείας www.rae.gr
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας www.cres.gr
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου www.depa.gr
Σύνδεσμος συντηρητών καυστήρων  ΕΣΤΙΑ  www.somatioestia.gr
θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος  www.energia.gr
 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  www.veth.gov.gr