Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 συγκεντρωθήκαν 20 συντηρητές καυστήρων

και συνέταξαν σε ένα φύλλο χαρτί το πρώτο συμφωνητικό για την ίδρυση του σωματείου μας με τον απώτερο σκοπό την κατοχύρωση του επαγγέλματος μας συντηρητή καυστήρων.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δυνάμει της υπ. Αριθ. 934/1975 αποφάσεως του πολυμελούς πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αναγνωρισθη το σωματείο υπό την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ. Με έδρα την Θεσσαλονίκη και σκοπούς την μελέτη προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών αυτού δια παντος νομίμου μέσου.

Εν Θες/νίκη τη 17 η Ιουλίου 1975

Το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου αποτελείται

ΤΖΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ................................................(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ............................................. (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.......................................(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

ΚΑΝΤΥΛΑΝΑΦΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ .....................................(ΤΑΜΕΙΑΣ)

ΜΑΡΥΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .......................................(ΜΕΛΟΣ)