ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 Με την τελευταία αλλαγή καταστατικού  στον σύνδεσμο μπορούν να εγγραφούν ελεύθεροι επαγγελματίες με     τις παρακάτω άδειες εξασκήσεως ή αναγγελίες και τους ανάλογους κωδικούς δραστηριότητας επαγγέλματος.

  1. Αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης 114/ 2012
  2. Εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης 114/2012
  3. Εγκαταστάτες υγρών καυσίμων 511/1977
  4. Μηχανολόγοι Τ.Ε.Ι. 
  5. Μηχανολόγοι Α.Ε.Ι.

 

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

  1. Αίτηση εγγραφής στα γραφεία του συνδέσμου.
  2. Φωτοτυπία ταυτότητα.
  3. Έναρξη επιτηδεύματος με τους κωδικούς δραστηριότητας
  4. Αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα.​
  5. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος η αναγγελία.

​