ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

 Με την τελευταία αλλαγή καταστατικού  στον σύνδεσμο μπορούν να εγγραφούν ελεύθεροι επαγγελματίες με     τις παρακάτω άδειες εξασκήσεως ή αναγγελίες και τους ανάλογους κωδικούς δραστηριότητας επαγγέλματος.

 1. Αρχιτεχνίτες εγκαταστάσεων καύσης 114/ 2012
 2. Εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης 114/2012
 3. Εγκαταστάτες υγρών καυσίμων 511/1977
 4. Μηχανολόγοι Τ.Ε.Ι. 
 5. Μηχανολόγοι Α.Ε.Ι.

 

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

 1. Αίτηση εγγραφής στα γραφεία του συνδέσμου.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητα.
 3. Έναρξη επιτηδεύματος με τους κωδικούς δραστηριότητας ( ΚΑΔ Επαγγέλματος 33.12.14 - 33.11.13 - 43.11.12.03 -                                                                                                                                          43.22.20 - 43.22.20.02 - 43.22.20.03 )
 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα.​
 5. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ή αναγγελία.
 6. Τιμολόγιο αγοράς αναλυτή καυσαερίων ή την πιστοποιήση καλής λειτουργίας του έτους.

​