ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Το πετρέλαιο (από το ελληνικό πέτρα και έλαιο), "λάδι της πέτρας" που μερικές φόρες στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος χρυσός η τσάι του Τέξας , είναι ένα παχύρευστο, μαύρο η καφετί η πρασινωπό υγρό.

Το αργό πετρέλαιο (το ακατέργαστο) είναι ορυκτό καύσιμο και υπάρχει στα ανώτερα στρώματα μερικών περιοχών του φλοιού της γης. Σχηματίζεται από ζώα και φυτά που θάφτηκαν στη γη πριν εκατομμύρια χρόνια. Λόγω δε της πίεσης αφενός από τα υπερκείμενα στρώματα και της θερμότητας που αναπτύχθηκε σ’αυτα ,τα υπολείμματα των οργανισμών μετατράπηκαν στο γνωστό υγρό ορυκτό το πετρέλαιο το οποίο και είναι μίγμα πολλών υδρογονανθράκων ,κατά ένα μεγάλο μέρος της σειράς των αλκανιων, αλλά περιέχει και αρκετούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Το ορυκτό πετρέλαιο, η "αργό πετρέλαιο" όπως λέγεται, μπορεί να ποικίλλει στην εμφάνιση, τη σύνθεση, και την καθαρότητα. Χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή, μέσω της διύλισης, καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης και για το λογο αυτό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας (στατιστικές παγκόσμιας ενέργειας ΔΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας). Είναι επίσης η πρώτη ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά προϊόντα όπως των πλαστικών και των απορρυπαντικών μέχρι ακόμη και ορισμένων εκρηκτικών υλών. Τα προϊόντα αυτά που προέρχονται απ το πετρέλαιο λέγονται πετροχημικά.

Το πετρέλαιο μαζί με τους γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο αποτελούν το ορυκτά καύσιμα.