ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών - Συντηρητών
Καυστήρων και Συσκευών Υγρών & Αερίων Καυσίμων
Βορείου Ελλάδος


ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 3 , Τ.Κ. 54248  Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 853200

email: promitheasorg@gmail.com
facebook: Promitheas

Επικοινωνήστε μαζί μας