Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ            

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

Β ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ 

 ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΡΩΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΚΥΤΟΥΔΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ