Διοικητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

              ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ             

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ 

 ΜΠΕΚΙΑΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΗ

ΡΩΜΕΛΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΚΥΤΟΥΔΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ

ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ