Συμβουλές για ατομικό λέβητα αερίου

Για εσάς που έχετε επιλέξει αυτόνομη θέρμανση με επιτοιχο λέβητα αέριου σας προτείνουμε τα εξής:

  1. Ο λέβητας να συντηρείται μια φορά τον χρόνο είναι υποχρεωτικό από το νόμο και υπάρχουν κυρώσεις.
  2. Ελέγξτε κάθε τέσσερα έτη την στεγανότητα του δικτύου φυσικού αερίου για τυχών διαρροή.
  3. Χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου αντί του απλού αναλογικού ή αυτόν που προτείνει ο κατασκευαστής του λέβητά σας. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια.
  4. Κατά την διάρκεια της απουσίας σας μην διακόπτεται την ηλεκτρική παροχή του λέβητα και την παροχή αερίου.
  5. Μονώστε καλά όλες τις σωληνώσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης που είναι σε εξωτερικό χώρο.
  6. Σε περίπτωση παγετού διατηρήστε το σύστημα σε συνεχής λειτουργία από τον θερμοστάτη χώρου και μην το κλείνεται εντελώς.
  7. Σε περίπτωση παγετού για να αποφύγετε το πάγωμα του ζεστού νερού χρήσης αφήστε το βράδυ ελάχιστα την βρύση ανοιχτή γυρνώντας την στο ζεστό. (Προτείνεται για εξωτερικές εγκαταστάσεις)