παραλαβή καυσίμου

ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1) Κατά αρχας πρέπει να γνωρίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής μας

2) Κάνουμε προσμέτρηση τοποθετώντας το μεταλλικό μέτρο κατακόρυφα στη δεξαμενή έτσι ώστε να ακουμπά στον πυθμένα της

3) Εάν έχουμε μετρητή πετρελαίου ελέγχουμε ποσά λίτρα είναι μέσα στην δεξαμενή.

4) Για να κάνουμε την επιμέτρηση πρέπει να περιμένουμε 2-3 λεπτά μετά το πέρας της παράδοσης ούτως ώστε να ηρεμήσει η επιφάνεια του πετρελαίου

5) Η μάνικα πρέπει να αδειάσει τελείως. Αυτό κανονικά γίνεται μα παροχή αέρα με πίεση στο τέλος της παράδοσης. διαφορετικά ο μετρητής του βυτιοφόρου θα έχει μετρήσει το πετρέλαιο που έχει περάσει στη μάνικα, χωρίς να έχει φθάσει στη δεξαμενή μας.

6) Προσοχή, δεν πρέπει να γράφει ο μετρητής στο τέλος της παράδοσης όταν αδειάζει η μανικά.

7) Η προσμέτρηση και η επιμέτρηση πάντα να γίνεται παρουσία μας

8) Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας τόνος αντιστοιχεί σε 1.200 λίτρα . Τα λίτρα που αντιστοιχούν σε ένα εκατοστό(έναν πόντο) ύψους της δεξαμενής υπολογίζονται ως εξής .Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια δεξαμενή με 2 μ. ύψους, 1,25 μ. πλάτος ,1,25 μήκος .όγκος της είναι 2χ1,25χ1,25=3,125 κυβικά μετρά, δηλαδή χωράει 3.125 λίτρα . στο ένα εκατοστό ύψους της, λοιπόν, αντιστοιχούν 3.125/125=25 λίτρα.

9) Εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι παραλάβαμε τη σωστή ποσότητα πετρελαίου, μπορούμε όπως τονίζουν οι καταναλωτικές οργανώσεις να επικοινωνήσουμε με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ανάπτυξης(τηλ. 1520) και να παραλάβουμε το πετρέλαιο με την ένδειξη "με επιφύλαξη".

10) Τέλος , να σιγουρευθούμε ότι ο υπάλληλος της εταιρείας από την οποία προμηθευτήκαμε το πετρέλαιο έγραψε στην απόδειξη πληρωμής το ύψους σε εκατοστά του πετρελαίου της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοση του.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Κατά αρχας πρέπει να γνωρίζουμε τις ακριβείς διαστάσεις της δεξαμενής μας

Κατά την παραλαβή του πετρελαίου να μην λειτουργεί ο καυστήρας. Αφού τελειώσει η διαδικασία παραλαβής, αφήστε να περάσουν 3 ώρες για να θέσετε σε λειτουργία τον καυστήρα. Με αυτόν τον τρόπο σκουπίδια και βούρκος που υπάρχουν στη δεξαμενή θα κατακαθίσουν κάτω από το σημείο παροχής πετρελαίου.

Ζητήστε από τον συντηρητή σας να τοποθετήσει στη γραμμή του πετρελαίου ηλεκτροβαλβιδα πυρασφάλειας

Μετά από μια διαρροή πετρελαίου ρίχνουμε στο πάτωμα στόκο η γύψο η ακόμη και τσιμέντο διότι έχουν την ικανότητα να απορροφούν γρήγορα το πετρέλαιο. Στη συνεχεία φροντίστε για την καθαριότητα του χώρου ώστε να μην υπάρχουν
υπόλοιπα διότι τα υλικά αυτά είναι ιδιαιτέρα επικίνδυνα και εύφλεκτα.

Φροντίστε να μην τελειώνει εντελώς το πετρέλαιο στην δεξαμενή.Υπάρχει Κίνδυνος μπλοκαρίσματος της αντλίας, (σκουπίδια) η και ολικής φθοράς της, (λειτουργίας χωρίς πετρέλαιο).

Η δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα η πλαστικό. Σε περίπτωση που βρίσκεται μέσα στο λεβητοστάσιο είναι αναγκαία η ύπαρξη διαχωριστικού τοίχους. Κατ’αυτον τον τρόπο προστατευόμαστε σε ενδεχόμενες περιπτώσεις.
α) υπερθέρμανση της δεξαμενής
β) υπερχείλιση της δεξαμενής

Και τέλος ο σωλήνας μεταφοράς πετρελαίου στον καυστήρα πρέπει να είναι μεταλλικός.