ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1) Κατ αρχας πρπει να γνωρζουμε τις ακριβες διαστσεις της δεξαμενς μας

2) Κνουμε προσμτρηση τοποθετντας το μεταλλικ μτρο κατακρυφα στη δεξαμεν τσι στε να ακουμπ στον πυθμνα της

3) Εν χουμε μετρητ πετρελαου ελγχουμε ποσ λτρα εναι μσα στην δεξαμεν.

4) Για να κνουμε την επιμτρηση πρπει να περιμνουμε 2-3 λεπτ μετ το πρας της παρδοσης οτως στε να ηρεμσει η επιφνεια του πετρελαου

5) Η μνικα πρπει να αδεισει τελεως. Αυτ κανονικ γνεται μα παροχ αρα με πεση στο τλος της παρδοσης. διαφορετικ ο μετρητς του βυτιοφρου θα χει μετρσει το πετρλαιο που χει περσει στη μνικα, χωρς να χει φθσει στη δεξαμεν μας.

6) Προσοχ, δεν πρπει να γρφει ο μετρητς στο τλος της παρδοσης ταν αδειζει η μανικ.

7) Η προσμτρηση και η επιμτρηση πντα να γνεται παρουσα μας

8) Πρπει να γνωρζουμε τι νας τνος αντιστοιχε σε 1.200 λτρα . Τα λτρα που αντιστοιχον σε να εκατοστ(ναν πντο) ψους της δεξαμενς υπολογζονται ως εξς .Ας υποθσουμε τι χουμε μια δεξαμεν με 2 μ. ψους, 1,25 μ. πλτος ,1,25 μκος .γκος της εναι 2χ1,25χ1,25=3,125 κυβικ μετρ, δηλαδ χωρει 3.125 λτρα . στο να εκατοστ ψους της, λοιπν, αντιστοιχον 3.125/125=25 λτρα.

9) Εν δεν εμαστε σγουροι τι παραλβαμε τη σωστ ποστητα πετρελαου, μπορομε πως τονζουν οι καταναλωτικς οργανσεις να επικοινωνσουμε με την αρμδια υπηρεσα του υπουργεου ανπτυξης(τηλ. 1520) και να παραλβουμε το πετρλαιο με την νδειξη "με επιφλαξη".

10) Τλος , να σιγουρευθομε τι ο υπλληλος της εταιρεας απ την οποα προμηθευτκαμε το πετρλαιο γραψε στην απδειξη πληρωμς το ψους σε εκατοστ του πετρελαου της δεξαμενς πριν και μετ την παρδοση του.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 Κατ αρχας πρπει να γνωρζουμε τις ακριβες διαστσεις της δεξαμενς μας

Κατ την παραλαβ του πετρελαου να μην λειτουργε ο καυστρας. Αφο τελεισει η διαδικασα παραλαβς, αφστε να περσουν 3 ρες για να θσετε σε λειτουργα τον καυστρα. Με αυτν τον τρπο σκουπδια και βορκος που υπρχουν στη δεξαμεν θα κατακαθσουν κτω απ το σημεο παροχς πετρελαου.

Ζητστε απ τον συντηρητ σας να τοποθετσει στη γραμμ του πετρελαου ηλεκτροβαλβιδα πυρασφλειας

Μετ απ μια διαρρο πετρελαου ρχνουμε στο πτωμα στκο η γψο η ακμη και τσιμντο διτι χουν την ικαντητα να απορροφον γργορα το πετρλαιο. Στη συνεχεα φροντστε για την καθαριτητα του χρου στε να μην υπρχουν
υπλοιπα διτι τα υλικ αυτ εναι ιδιαιτρα επικνδυνα και εφλεκτα.

Φροντστε να μην τελεινει εντελς το πετρλαιο στην δεξαμεν.Υπρχει Κνδυνος μπλοκαρσματος της αντλας, (σκουπδια) η και ολικς φθορς της, (λειτουργας χωρς πετρλαιο).

Η δεξαμεν εναι κατασκευασμνη απ λαμαρνα η πλαστικ. Σε περπτωση που βρσκεται μσα στο λεβητοστσιο εναι αναγκαα η παρξη διαχωριστικο τοχους. Κατ’αυτον τον τρπο προστατευμαστε σε ενδεχμενες περιπτσεις.
α) υπερθρμανση της δεξαμενς
β) υπερχελιση της δεξαμενς

Και τλος ο σωλνας μεταφορς πετρελαου στον καυστρα πρπει να εναι μεταλλικς.