Σας Ενδιαφρει...
 οδηγς θερμομνωσης
 οδηγς κατοικιν
 κεντρικ θρμανση
 ζηττε το φλλο συντρησης


 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ & ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΙΑ

Ο υδραυλικς δεν εναι συντηρητς καυστρων!!!

Θα προσπαθσουμε να δσουμε ναν εκολο ορισμ για να καθορσουμε την ειδικτητα του υδραυλικο, στε να τη διαχωρσουμε απ εκενη του συντηρητ καυστρων. Ο υδραυλικς περιορζεται σε εκενο το κομμτι της κεντρικς θρμανσης οπο κυκλοφορε το νερ, πως π.χ. σωλνες, βνες, κ.λ.π. και χι στον καυστρα.

Ο καυστρας δεν εναι μια απλ ηλεκτρικ συσκευ.

πως το ψυγεο η κουζνα που τα συνδουμε με το ρεμα και εναι τοιμα να λειτουργσουν. Στον καυστρα υπρχουν αυξημνες απαιτσεις συντρησης και ρθμισης. Για τη σωστ και ασφαλ λειτουργα των καυστρων υγρν και αεριν καυσμων, ο εγκατασττης συντηρητς καυστρων χει ικαντητες και γνσεις του οποου χουν πιστοποιηθε απ κρατικ φορα και την επαγγελματικ δεια για να ασχολειται με τη φωτι. Η φωτι και το κκλωμα της καθς και τα ργανα ελγχου και ρθμισης της λειτουργας του καυστρα, των αυτοματισμν, των συστημτων ασφαλεας και οι ηλεκτρικς συνδσεις του λεβητοστασου βρσκονται στην αποκλειστικ αρμοδιτητα του συντηρητ καυστρων και υπεθυνο του λεβητοστασου.

Ο καυστρας εναι μια σνθετη βιομηχανικ μηχαν και αποτελε το σημαντικτερο και πολυπλοκoτερο μρος της κεντρικς θρμανσης . χει λα τα συστματα ρθμισης της φωτις για την ιδανικτερη λειτουργα της κεντρικς θρμανσης. Σε πολλς οικοδομς της Θεσσαλονκης η κατανλωση φτνει και ξεπερνει τα 100 λτρα πετρελαου την ρα. Ενδεικτικ αναφρουμε αυτν την κατανλωση για να καταλβουμε το μγεθος της φωτις, η οποα πρπει να καει κτω απ πλρη λεγχο σε απολτως ελεγχμενες συνθκες, καθς και το παραμικρ σφλμα στις ρυθμσεις της μπορε να χει καταστροφικς συνπειες. 

Τη δαπνη για τη φθορ και αντικατσταση των μηχανημτων, δεν θα την αποφγετε, εν δεν αναθσετε την συντρηση του συστματος θρμανσης σας σε αναγνωρισμνο και υπεθυνο τεχνικ γραφεο εγκαταστσεων και συντηρσεων καυστρων. Η καλ λειτουργα των μηχανημτων και η μεωση του κινδνου της πρωρης Φθορς τους αφορ μεσα τα οικονομικ σας συμφροντα. Με μια ρθμιση ακριβεας με ειδικος ηλεκτρονικος αναλυτς καυσαερων για την καλ λειτουργα του καυστρα σας κερδζετε μχρι και 30%.

Επομνως για την ασφλεια και τη σιγουρι σας οποο κασιμο και εν χρησιμοποιετε, υγρ η αριο, μαζουτ, πετρλαιο, υγραριο η φυσικ αριο, επιλξτε πιστοποιημνο αδειοχο εγκατασττη συντηρητ καυστρων. Εναι οι μονο υπεθυνοι.


Χρσιμες συμβουλς

Ο πλον κατλληλος χρνος για την ετσια γενικ συντρηση των μηχανημτων του καλοριφρ εναι αμσως μετ τη λξη της περιδου λειτουργας τους.

Οι παγωνις του χειμνα ρχονται απροειδοποητα. Τα τμματα της εγκατστασης που εναι εκτεθειμνα προκαλον σκοπες απλειες και συνεπς μεγαλτερη κατανλωση πετρελαου γι’αυτ το λγω επιβλετε η μνωση των τμημτων αυτν.

Τα σματα του καλοριφρ πρπει να εναι ελευθρα απ’ολες τις πλευρς για την πλρη απδοση τους.

Φροντστε ο καθημερινς αερισμς των δωματων να γνεται τις ρες που δεν λειτουργον τα καλοριφρ, διτι δημιουργονται μεγλες απλειες θρμανσης

Τα κλειδι του λεβητοστασου να υπρχουν πντα σε να συγκεκριμνο μρος και χι στην τσπη του εκστοτε διαχειριστ, διτι σε περπτωση ανγκης και εφσον αυτς λεπει δημιουργονται προβλματα με δυσρεστες συνπειες.

Ιδιατερη προσοχ θα πρπει να δεχνετε κατ τη διρκεια της λειτουργας του καλοριφρ στην καμινδα, σε περπτωση που βγζει μαρο καπν σταματστε τη λειτουργα του καυστρα και ειδοποιστε αμσως τον συντηρητ σας

Σε περπτωση που αντιληφθετε καπν η πολλ καυσαρια στο χρο του λεβητοστασου, ττε σταματστε αμσως τη λειτουργα του καυστρα.

Πρπει να υπρχει ηλεκτρικς διακπτης ασφαλεας και να βρσκεται σε εμφανς σημεο εκτς λεβητοστασου. Αυτ μας βοηθαει στην γργορη και εκολη διακοπ της λειτουργας του καλοριφρ σε περπτωση που αντιληφθομε καπνος και μυρωδις.

Η ηλεκτρικ εγκατσταση στο λεβητοστσιο θα πρπει να εναι σε αρστη κατσταση, οι διακπτες σε εμφαν σημεα και οι καλωδισεις χωρς φθορς και γυμν μρη. Απαρατητη η πρζα ηλεκτρικο ρεματος.

Επιβλετε να υπρχει χι μνο σωστς φωτισμς αλλ και κατλληλος αερισμς στο χρο του λεβητοστασου σας

Φροντστε να υπρχει μσα στο λεβητοστσιο σστημα πυρσβεσης , κατ προτμηση αυτματο (οροφς ),καθς και πυροσβεστρας χειρς.

Απομακρνεται απ το λεβητοστσιο τυχν εφλεκτα υλικ και αλλ χρηστα αντικεμενα.(κνδυνος πυρκαγις)

Φροντστε να υπρχει αποχτευση στο χρο του λεβητοστασου η φρετιο με αυτματη αντλα στε σε περπτωση διαρρος να βρσκουν διξοδο και να απομακρνονται τα νερ.

Μην παττε το κουμπ μπλκο του καυστρα περισστερο απ 2 φορς. Εναι επικυνδινο.

Αποφγετε τους «ειδικος» που υποδεικνουν λσεις που μον αυτο γνωρζουν. Δεχθετε υποδεξεις και λσεις στο πρβλημα σας μνον απ τον αδειοχο εγκατασττη συντηρητ που χει και την γνση και την ευθνη.

Προσχετε πντα τις παρατηρσεις του φλλου ελγχου που σας δνει κθε φορ ο συντηρητς σας.

Κθε νοικος μιας πολυκατοικας χει την δια ευθνη με τον διαχειριστ. Για οτιδποτε εντοπσει πρπει γκαιρα να τον ενημερσει.

Ο μοναδικς υπεθυνος για τη λειτουργα του λεβητοστασου εναι ο αδειοχος εγκατασττης συντηρητς .


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Η θρμανση εναι η μεγαλτερη δαπνη του οικιακο προπολογισμο. Με την καλ μνωση χουμε σημαντικ οικονομα ενργειας και χρματος. Ακολουθντας τα κτωθι χουμε σημαντικ οικονομα σε κασιμα και καθαρτερο περιβλλον:

Δεν καλπτουμε τα θερμαντικ σματα με κουρτνες, καλλυματα, πιπλα, γιατ μεινουμε σημαντικ την απδοση και χουμε περισστερη κατανλωση πετρελαου για την θρμανση.

Τοποθετστε θερμοστατικς βαλβδες στα σματα για να ρυθμζετε την θερμοκρασα κθε δωματου ανλογα με τις ανγκες του.

Ρυθμστε τον θερμοσττη σε μια σταθερ θερμοκρασα, διτι για κθε επιπλον βαθμ πληρνουμε 10% περισστερα χρματα.

Συντηρστε τον καυστρα τουλχιστον μια φορ τον χρνο, το κρδος σε κασιμα εναι μεγλο.

Η συντρηση του συστματος καλοριφρ πρπει να γνετε αποκλειστικ απ ειδικευμνους τεχνικος με δεια εγκατασττη συντηρητ υγρν καυσμων.

Πντα να ζηττε απ τον συντηρητ την συμπλρωση του ειδικο φλλου ελγχου συντρησης στε σε περπτωση ατυχματος η ρπανσης την ευθνη να την αναλαμβνει ο συγκεκριμνος τεχνικς.